Denkt u er wel eens over na wat er allemaal verandert op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt? Mocht zo’n situatie zich voordoen, dan wilt u vast zo prettig mogelijk kunnen blijven leven. De meeste zzp’ers en ondernemers sluiten geen Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af. In een enkel geval is dit ook niet noodzakelijk. Bijvoorbeeld als u beschikt over voldoende vermogen.

De meesten hebben echter onvoldoende geld of ruimte om de financiële terugval te kunnen dragen. Daarom is een AOV een belangrijke verzekering om te overwegen. In geval van arbeidsongeschiktheid krijgt u namelijk meestal geen uitkering van de overheid. U bent zelf verantwoordelijk voor een financieel vangnet. Via een afgesloten AOV ontvangt u wél een maandelijkse uitkering. Hoe heeft u het geregeld voor uzelf en uw gezin?


Denkt u er wel eens over na wat er allemaal verandert op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt? Mocht zo’n situatie zich voordoen, dan wilt u vast zo prettig mogelijk kunnen blijven leven. De meeste zzp’ers en ondernemers sluiten geen Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af. In een enkel geval is dit ook niet noodzakelijk. Bijvoorbeeld als u beschikt over voldoende vermogen.

De meesten hebben echter onvoldoende geld of ruimte om de financiële terugval te kunnen dragen. Daarom is een AOV een belangrijke verzekering om te overwegen. In geval van arbeidsongeschiktheid krijgt u namelijk meestal geen uitkering van de overheid. U bent zelf verantwoordelijk voor een financieel vangnet. Via een afgesloten AOV ontvangt u wél een maandelijkse uitkering. Hoe heeft u het geregeld voor uzelf en uw gezin?

Hoeveel spaargeld zonder AOV?

Stel, u bent 40 jaar en wilt een bedrag van € 2.000,- per maand ontvangen tot aan uw AOW-leeftijd. Om dit te kunnen realiseren heeft u een totaal vermogen nodig van € 648.000,-. De meest ondernemers en zzp’ers beschikken hier niet over.  Een terugval in inkomen door arbeidsongeschiktheid is uiteraard niet wenselijk. Verzekeren van het risico zorgt ervoor dat u uw gewenste inkomsten behoudt, als u op enig moment arbeidsongeschikt raakt.

Eerst inzicht, dan een AOV

Het belangrijkste is, dat u eerst inzicht krijgt in de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. De volgende vragen zijn hierbij van belang:

  • Wat is het verschil tussen uw huidige (netto) inkomen en het inkomen bij arbeidsongeschiktheid?
  • Welk minimum (netto) inkomen heeft u per maand nodig?
  • Is er ruimte om uw vaste maandlasten te verlagen?
  • Kunt u de terugval in inkomen opvangen met  eigen vermogen of verkoop van het bedrijf?
  • Is er een mogelijkheid dat uw partner meer gaat werken?

Wilt u meer weten?